Spar penge

 ”Spar penge på din forsikring”

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har nu fået installeret fjernvarmemålere og

vandmålere med lækageovervågning i hele vores forsyningsområde.

Lægekageovervågnings systemet bliver overvåget af døgnvagten på Oksbøl Varmeværk,

som i tilfælde af en alarm fra en måler vil forsøge at kontakte forbrugeren.

Nogle forsikringsselskaber giver et nedslag i forsikringspræmien for udvidet

rørskadedækning, hvis lækageovervågningen omfatter både fjernevarme- og

forbrugsvandinstallationen og forbrugerne opfordres derfor til, at undersøge mulighederne

hos deres forsikringsselskab.

I den forbindelse har Oksbøl Varmeværk i samarbejde med Oksbøl Vandværk udarbejdet

en installationsattest, der overfor forsikringsselskabet bekræfter montagen af

lækageovervågningssystemet.

Installationsattesten kan afhentes på Oksbøl Varmeværk eller downloades fra

hjemmesiden http://www.oksboelvarmevaerk.dk/

Bemærk, at lækageovervågningen er en service og fratager dermed på ingen måde ejer/bruger ansvaret for installationen.