Oksbøl Vandværk

Fusion mellem Billum Vandværk (ca. 350 forbrugere, 65.000 m3) og Oksbøl Vandværk (ca. 1450 forbrugere, 180.000 m3) med virkning fra 1. januar 2025

Der kan være mange gode grunde til at vandværker lægger sig sammen.


Større robusthed.

En boring, der falder sammen, en renoveringskrævende rentvandstank eller et ekstraordinært stort ledningsbrud kan påvirke et mindre vandværks økonomi voldsomt. Sammenlægninger, der gennemføres i tide kan forebygge at akutte økonomiske eller forsyningsmæssige problemer opstår.


Forbliv i nærområdet.

Små vandværker med en stærk lokal forankring kan med fordel slå sig sammen. På den måde kan man fastholde en lav vandpris, videreføre forbrugerejet og nærdemokratiet og sikre forbrugerne det gode lokale vand, som de er vant til.

Samfundsudviklingen med nye regler og krav betyder, at de mindre vandværker er nødt til at gøre en aktiv indsats for at videreføre den lokale vandproduktion, hvor forbrugerne ejer deres vandværk.


Forbliv forbrugerejet.

Vandværket kan sikre sin forbrugere størst mulig indflydelse ved at fusionere.

Samtidig er det dokumenteret, at de forbrugerejede vandværker har de laveste vandpriser.

Konkret vil vandprisen i Billum falde fra 1000 kr. til 500 kr. årligt i fast afgift og m3 prisen fra 4 kr. til 3. kr. hvilket svarer til Oksbøl Vandværks lave priser. For Oksbøl Vandværk vil et øget vandsalg betyde øgede indtægter.


Forbrugerne bestemmer.

På generalforsamlingerne i Billum Vandværk 6. marts og Oksbøl vandværk 25. marts 2024 skal medlemmerne beslutte, om de vil godkende en fusion af vandværkerne, som de to bestyrelser har indgået aftale om.


Baggrund for aftalen.

Parterne er blevet enige om at sammenlægge de to vandværker til Oksbøl Vandværk som fortsætter med nuværende CVR-nummer.

Konkret og med virkning fra 1. januar 2025 overtages fra Billum Vandværk samtlige værkets aktiver og passiver i henhold til den foreliggende, reviderede og godkendte årsrapport for 2024, hvorefter selskabet opløses.


Har du spørgsmål kan du kontakte formanden Ole Wiil på tlf.: 21 75 72 44.